Dobrá péče

Základem pohody člověka je nejen materiální a sociální zabezpečení jeho potřeb, ale současně i péče o jeho vlastní organismus, o tělo i duši. Pečlivá péče, čištění, údržba. Nejinak je tomu i s domácností. I to je organismus, který pro svoji pohodu, a tím pádem i dobrou funkci, potřebuje pravidelnou péči. Začíná to nejběžnějším – pravidelným úklidem a ošetřováním všech částí domova. Jednotlivá zařízení, vybavení, přístroje je třeba podle pokynů výrobce rovněž udržovat, případně pravidelně ošetřovat. Co ale vlastní byt, či dům?

Údržba stavebních prvků

Neméně důležitá je ale starostlivost i o vlastní stavební součásti bytu, či domku. Elektroinstalace asi nebudeme preventivně opravovat, co ale lze dělat je pravidelná kontrola rozvodů plynu, či vody proti netěsnosti, stejně jako občasné preventivní čištění kanalizace ve smyslu vnitřních domovních svodů.