Princip fungování II.

Po první fázi – spálení směsi, kdy se vytvoří velké množství tepla, následuje druhá fáze a tou je distribuce tepla do prostoru. Naftová topidla přímého spalování ventilátorem ženou ohřátý vzduch přímo výstupním otvorem do prostoru, který oteplujeme. U nepřímého spalování dochází ale k ohřátí výměníku tepla a od něj se teprve ohřívá vzduch, který potom je vyfukován ventilátorem ven ze zařízení. Zplodiny ze spalování nafty odchází od výměníku ven z přístroje malým komínkem. Ten lze samozřejmě napojit na běžný komín, nebo provizorně vyvést z prostoru, kde se pohybují lidé. Tím odpadá znečištění pracovního prostředí a případný mírný zápach ze spálené nafty.

Údržba

Pomineme-li nutnost případného odborného seřízení poučenou osobou při problémech s tlakem a spalováním, není třeba žádné zvláštní údržby. Problémy se spalováním jsou stejně z 99% způsobeny pouze znečištěním a zanesením molitanového filtru vstupního vzduchu. Filtr stačí vyjmout, vyčistit, případně vyprat a je po potížích. Při dodržení bezpečnostních zásad – nedávat do blízkosti hořlavé předměty, občas odstranit prach z přístroje, dbát, aby se nepotřísnil hořlavými kapalinami apod., není třeba další péče – stačí dolévat palivo.